Home Page > OM OSS > Årsmötesrelaterat

 

Årsmöte 2022 äger rum på måndagen den 23 maj kl.18.00. Medlemmar som önskar närvara anmäler detta till kansliet senast torsdagen den 19 maj. Medlemmar som vill ta del av årsredovisningshandlingarna kan kontakta vår kansli. Verksamhetsberättelsen för år 2021 presenterar vi i Bulletin Nr 3 och på vår hemsida.

Verksamhetsberättelse för år 2020

Resultat-och balansräkning 2020

Publicerat 2021-05-26