Home > VAD GÖR VI > BARN I NÖD

Barn i Nod photo1

ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM har flera olika program för stöd till barn och ungdomar och deras familjer, framförallt projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov” (”Better quality of life for Jewish single parents with children with special needs”).

Arbetslösheten i de baltiska länderna är stor, speciellt för dem som är under 30 år. I denna grupp finns många föräldrar som lever i små och dåliga bostäder och som inte har råd att ge sina barn ordentligt med mat, kläder och allt annat som barn behöver.  ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM stöttar barnens och familjernas anpassning till en förändrad omvärld med vidgade gränser.