Home > Projektet Bättre livskvalitet

Östersjöjudiskt Forums projekt ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov” (”Better quality of life for Jewish single parents with children with special needs”)

Östersjöjudiskt Forum tillsammans med våra mångåriga samarbetspartners i Baltikum den Judiska församlingen i Tallinn och Joint (American Jewish Distribution Committee) i Estland, identifierade under våren och hösten 2015 behoven hos framför allt behövande kvinnor och därvid kommit fram till att behoven är som störst hos gruppen ensamstående mammor med barn som har särskilda behov. Från och med år 2018 ingår även en pappa vars fru dog i cancern och efterlämnade två små barn, i projektet.

Tillsammans med socialarbetarna på judiska församlingen i Tallinn har vi i 2016 satt igång rubricerade projekt till vilket vi till detta ändamål allokerat både beviljade bidrag och andra insamlade medel.

Projektet har blivit mycket populärt i Estland. De barnfamiljer som omfattades av projektet uttryckte både stor tacksamhet och starkt hopp att projektet ska kunna fortsätta.

Vill DU vara med och stödja de judiska singelföräldrarna och deras barn? Ge ett extra bidrag till de behövande familjerna i projektet!

Viktoria-och-tvillingarna

Hi! We are David and Gabriel and this is our mom Vika. Are you friends with that tall guy John who visited us last year? Please tell him that we are much bigger now, because we ate good food and vitamin A!

hanuka-ruva-2015-riga

Hey this is me for Purim last year. My mom said I am much healthier now because I took vitamins that she brought from the Community. She also said that we should thank our Swedish friends for that… Thank you friends!

Estonia_proposal to BJF_2024

Du kan göra skillnad!

Avståndet till Baltikum är kort. Men skillnaden i levnadsförhållanden mellan oss i Sverige och de som bor i Baltikum är stora. Under Sovjettiden var judarna i Baltikum avskurna från omvärlden. Vårt stöd var svårt att ge och fick ske i hemlighet. Nu är det lätt att dela med sig och vi kan göra det helt öppet.

Alla bidrag, stora som små, är välkomna och gör verkligen nytta för de mest behövande och utsatta judarna på andra sidan Östersjön.

Sätt in ditt bidrag  på Bg 5036-6822 eller swisha till 1232138899.

Anna Nachman/ordförande