Home > OM OSS

Östersjöjudiskt Forum (ÖjF) är en ideell organisation som fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt bistånd och stöd till behövande judar och judiskt liv i Baltikum.

Biståndet lämnas ofta i samarbete med svenska och internationella hjälporganisationer. Kulturutbyte och andra former av samverkan är en viktig del av verksamheten. Parallellt med detta bekämpas alla former av antisemitism.

Läs mer i vår broschyr och i skriften ”Historik om Östersjöjudiskt Forum – 50 år av hjälpverksamhet”

Historik om Östersjöjudiskt Forum – 50 år av hjälpverksamhet

Brochyr ÖjF

Våra stadgar

Styrelsens sammansättning efter årsmöte den 15 maj 2024

560px-Baltic_Sea_map

Östersjöjudiskt Forums samarbetspartner

Judiska Församlingen i Estland

Judiska Församlingen i Lettland

Behandling av dina personuppgifter
Östersjöjudiskt Forum (ÖjF) har ett adressregister på alla medlemmar samt alla som vi skickar vår bulletin till. Registret innehåller namn och adressuppgifter, inget annat. Registret finns på en dator som inte är kopplad till något nätverk. Vi använder registret enbart för utskick av vårt material.
Ovan information publiceras eftersom nuvarande personuppgiftslag (PUL) ersätts av en ny dataskyddsförordning den 25 maj 2018. Förordningen är baserad på ett EU-direktiv och förkortas GDPR. Den som inte vill ha sina adressuppgifter i vårt register får meddela oss detta. Våra utskick kan då fås via email om vi får en e-adress istället. Mejla din e-adress till b.j.f@telia.com.