Home > Aktuellt > Östersjöjudisk Bulletin Nr 5 ligger ute.

Läs även här på hemsidan under VÅR TIDNING och stöd våra hjälpinsamlingar till behövande judar i Baltikum och från Ukraina. Skicka ditt stöd till ukrainska judar som flytt kriget i Ukraina och som nu befinner sig i krigsdrabbade Israel.