Home Page > AKTIVITETER I BALTIKUM > GOLDEN AGE CAMP

ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM bidrar till en guldkant för de äldre

Flertalet äldre judar i Baltikum har bara sina magra statliga pensioner som inkomstkälla. Utan hjälp utifrån skulle de äldre tvingas välja mellan mediciner, mat och andra livsförnödenheter. Genom bl.a. vår organisations bidrag får de äldre en något drägligare vardag.

En riktig guldkant är de på senare år arrangerade Golden Age lägren där de gamla under några dagar tas om hand på en anläggning där god mat serveras och där det erbjuds massor av aktiviteter, de flesta med judiska teman. Detta är något de flesta aldrig tidigare varit med om. Östersjöjudiskt forum bidrar till att ge dessa gamla människor en liten guldkant i deras ytterst hårda vardag.

Glädjen dessa gamla utstrålar på lägret värmer oerhört och är vår belöning.

Golden Age läger 2018 äger rum i Pärnu i Estland 13 – 17 december. 80 äldre personer från Lettland, 60 från Estland och 30 från Litauen kommer att delta i Golden Age läger i år. De flesta judiska pensionärer i Baltikum är rysktalande, därför sprids info om aktiviteten på ryska.
Läs mer.

 

  display_image