Home Page > Aktuellt > Kallelse till Östersjöjudiskt Forums årsmöte

onsdagen den 22 maj kl 18.00.

Medlem som önskar närvara anmäler detta till kansliet, på b.j.f@telia.com eller på tel 08-664 53 38, senast torsdagen den 16 maj. Mötesplats meddelas när du anmäler dig. Av besparingsskäl skickar vi inte ut årsmöteshandlingarna. Medlem som vill ta del av handlingarna kan kontakta vårt kansli så ser vi till att du får handlingarna. Verksamhetsberättelsen presenterar vi i nästa nr av vår Bulletin och på vår hemsida.